REFERENCE

 

Od ustanovitve smo sodelovali in izvajali pri več kot 100 predhodnih arheoloških raziskavah. Projekte smo izvajali na območju notranjske, dolenjske, gorenjske, primorske in štajerske. Z obsežnim številom raznolikih projektov smo si pridobili bogate izkušnje, na podlagi katerih strokovno in profesionalno opravljamo svoje delo. Skrb za kakovost opravljenega dela in zadovoljstvo naših strank ter poslovnih partnerjev je nas najvišji kriterij.PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA STOŽICE, GREP D.O.O. , 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE ŠTAJERSKE CESTE Z NAVEZAVO NA ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK STOŽICE, GREP D.O.O., 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU UREJANJA SEVERNEGA MESTNEGA PARKA NAVJE, MOL SRPI, 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU IZGRADNJE PLINOVODNEGA OMREŽJA V ZAJELŠAH, VERJAH IN VIKRČAH, ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU IZGRADNJE ŠTIRIH STANOVANJSKIH DVOJČKOV, K.O. GRADIŠČE, RAROS D.O.O., 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVENA OBMOČJU PREDVIDENE IZGRADNJE VODOVODA BABNA GORICA, JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU POSTAVITVE BAZNE POSTAJE GSM IN UMTS NW-704B, K.O. GORENJA VAS, TUŠMOBIL, D.O.O. 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU IZGRADNJE OBJEKTOV ZA ŠIRITEV PROIZVODNE KAPACITETE TOVARNE ZDRAVIL KRKA, SAVAPROJEKT D.D., 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU PREDVIDENEGA DVIGA DALJNOVODA DV 2x110 Kv KRŠKO-HUDO, NA ODSEKU SM8 – SM11, ELEKTRO SLOVENIJA D.O.O., 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE, PRIZIDAVE IN REKONSTRUKCIJE OŠ RIHARDA JAKOPIČA, K.O. ZGORNJA ŠIŠKA, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU PREDVIDENE GRADNJE KANALIZACIJE V NASELJU PODBOČJE, OBČINA KRŠKO, 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE PRIZIDKA K OBSTOJEČEMU ZDRAVSTVENEMU DOMU NA RAKOVNIKU, JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA, 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU PREDVIDENE IZGRADNJE VODOVODA MEDVODE-GORIČANE, OBČINA MEDVODE, 2009

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI LOŠKA DOLINA, OBČINA LOŠKA DOLINA, 2008

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU NA OBMOČJU PREDVIDENE POKABLITVE 20 kV DV CERKNICA, RUŠITVE TP DELAVSKO NASELJE, IZGRADNJE NOVE TP IN NN DOVODA ZA STANOVANJSKO SOSESKO GRADIŠČE, ELGO NOVA D.O.O, 2008

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU PREDVIDENE GRADNJE ŠTIRIH ENODRUŽINSKIH HIŠ, MALO HUDO, MG SA-NI, D.O.O, 2008

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU PREDVIDENE GRADNJE TP PODUTIK, ELEKTRO LJUBLJANA D.O.O., 2008

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE TRGOVSKO POSLOVNEGA OBJEKTA, JURMAN, 2008

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE TRGOVSKEGA CENTRA HOFER, LJUBLJANA 7-DOLENJSKA CESTA, HOFER NEPREMIČNINE D.O.O.

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE STANOVANJSKE SOSESKE DUNAJSKI KRISTALI V STOŽICAH, 2008

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V LOŠKI DOLINI, FAZA I, OBČINA LOŠKA DOLINA, 2007

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE STANOVANJSKE SOSESKE POLJE II, JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, 2007

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE PLINOVODNEGA OMREŽJA BERIČEVO-DOLSKO, ENERGETIKA LJUBLJANA, 2007

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE STANOVANJSKEGA OBJEKTA TEKAVC V SMLEDNIKU, TEKAVC, 2007

PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE NA OBMOČJU GRADNJE STANOVANJSKE SOSESKE PETROVČIČ V LAZAH, PETROVČIČ, 2007 .

 

Skrb za kakovost opravljenega dela in zadovoljstvo naših strank ter poslovnih partnerjev je nas najvišji kriterij.
Arheološke raziskave, Matevž Lavrinc s.p.