Ukvarjamo se s predhodnimi

arheološkimi raziskavami.

 

Predhodne arheološke raziskave predpiše Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) investitorju, kadar sega zemljišče, predvideno za gradnjo, na arheološko območje oz. je vpisano v registru nepremične kulturne dediščine. V tem primeru izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije investitorju kulturnovarstvene pogoje, s katerimi zahteva izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.STORITVE:

Med predhodne arheološke raziskave, ki jih opravljamo se uvrščajo:

EKSTENZIVNI POVRŠINSKI PREGLED ODPRTIH POVRŠIN
EKSTENZIVNI PODPOVRŠINSKI PREGLED ZAPRTIH POVRŠIN

INTENZIVNI POVRŠINSKI PREGLED ODPRTIH POVRŠIN
INTENZIVNI PODPOVRŠINSKI PREGLED ZAPRTIH POVRŠIN

ARHEOLOŠKE RAZISKAVE Z IZKOPOM ROČNIH SOND
ARHEOLOŠKE RAZISKAVE Z IZKOPOM STROJNIH TESTNIH JARKOV
ARHEOLOŠKE RAZISKAVE Z IZVEDBO VRTIN

PRI EKSTENZIVNEM IN INTENZIVNEM POVRŠINSKEM PREGLEDU ODPRTIH POVRŠIN (ki ga izvede arheološka ekipa) se najdbe zbira le po površini zemljišča.
FOTO

PRI EKSTENZIVNEM IN INTENZIVNEM PODPOVRŠINSKEM PREGLEDU ZAPRTIH POVRŠIN zemljišče pregledamo z malimi sondami (40x40x40 cm). FOTO PRI ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH Z IZKOPOM ROČNIH SOND se zemljišče pregleda z večjimi (100x 100x 100cm), ročno izkopanimi sondami.
FOTO

PRI ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH S STROJNIMI TESTNIMI JARKI, ki se predvidoma izvajajo v urbanih okoljih oziroma zemljiščih, kjer so predvideni globlji gradbeni posegi, se območje pregleda s strojno izkopanimi jarki predpisane velikosti.
FOTO

PRI ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH Z IZVEDBO VRTIN se območje pregleda z zbiranjem vzorcev z jedrnim vrtalnikom.

 

Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite, radi vam bomo pomagali


Skrb za kakovost opravljenega dela in zadovoljstvo naših strank ter poslovnih partnerjev je nas najvišji kriterij.
Arheološke raziskave, Matevž Lavrinc s.p.